Starten als zelfstandig ondernemer

Ontvang je een Ziektewet, WIA, WGA of Wajong-uitkering? Dan behoort een eigen bedrijf starten tot de mogelijkheden. LeerWerkBuro begeleidt je bij de voorbereidingen.

DUURZAME RE-INTEGRATIE NAAR ONDERNEMERSCHAP

Het LeerWerkburo heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van uitkeringsgerechtigden richting het ondernemerschap in opdracht van het UWV. Wanneer zelfstandige arbeid een geschikte wijze van re-integratie blijkt, kan dit met een re-integratietraject ingezet worden. Dit re-integratietraject kan worden ingezet met een WerkFit maken traject en in sommige gevallen met het traject Naar Werk; afhankelijk van de huidige situatie van de klant en de geschatte doorlooptijd.

Ook kan dit re-integratietraject eventueel worden gecombineerd met gedeeltelijk werken in loondienst. Tijdens het oriëntatiegesprek kijken wij samen naar de ondernemerseigen- schappen en het ondernemersidee. In de eerste 3-6 maanden zal dit traject duaal worden ingezet, waarbij er naast het starten als zelfstandige ook gekeken wordt naar de mogelijkheden in lonende vorm. Daarna wordt gezamenlijk de keuze gemaakt waar verder op ingezet zal worden, kijkend naar haalbaarheid en duurzaamheid.

WANNEER EN HOE?

De klant heeft een idee voor een op te zetten onderneming, maar heeft dit nog niet helemaal uitgewerkt. Dan is het belangrijk te onderzoeken of het ondernemersidee, in combinatie met de capaciteiten en competenties van de klant, een reëel perspectief biedt wanneer de klant begeleiding krijgt. Doel van deze begeleiding is dat de klant duurzaam aan het werk gaat als ondernemer en zo in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

In de beginfase wordt kritisch ingezoomd op de haalbaarheid van het ondernemersidee, maar zullen wij ook een realistisch beeld scheppen met betrekking tot de duurzaamheid en belastbaarheid van de klant. Daarbij worden ook de randvoorwaarden en de financiële situatie meegenomen. Voordat dit wordt besproken met de klant, zetten wij ook een ondernemersassessment in, om meer beeld en grip te krijgen op de competenties die de klant reeds in bezit heeft.

INHOUD

In de volgende kernprocessen wordt de “aspirant” ondernemer/zzp-er begeleid in:

  • Testen van ondernemersvaardigheden: assessment en haalbaarheidsonderzoek
  • Marktonderzoek en presentatie ondernemersidee
  • Transparante uitleg over werkwijze en verplichtingen richting KvK en Belastingdienst
  • Aanleren en verbeteren van ondernemersvaardigheden
  • Investering en levensvatbaarheid
  • Financiële bedrijfsvoering en  bedrijfsformule (basis)
  • Verkopen, acquisitie en netwerken
  • Nazorg voor monitoring en eventuele hulpvragen vanuit de praktijk

VOOR DE KLANT:

Kan ik een eigen bedrijf starten vanuit de WIA?       

Ja, dat kan.

Als je een Ziektewet, WIA, WGA of Wajong-uitkering ontvangt, kun je je oriënteren op het starten van een eigen bedrijf. Als jouw plannen serieus worden, kun je de haalbaarheid van jouw ondernemersidee door ons laten onderzoeken en kun jij je voorbereiden op de start door bijvoorbeeld een ondernemingsplan te schrijven.

Tijdens de oriëntatiefase om te starten als zelfstandige loopt jouw uitkering door; dit verandert pas op het moment dat je inkomen genereert. Tijdens het gehele traject krijg je, in deze periode, de persoonlijke begeleiding van ons die nodig is om uiteindelijk te kunnen starten als zelfstandige. Onze adviseurs werken landelijk, dus ook in jouw regio.

Succesverhaal van Simone
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op