MEDIATION

Als het gaat om ongewenste omgangsvormen kan het NIET inzetten van externe "arbeidsmediator" leiden tot een verslechtering van de situatie, of zelfs tot een langdurig verzuim van de werknemer!

UIT ONDERZOEK

Volgens de laatste cijfers is gebleken dat ruim 30% van alle ziekmeldingen in Nederland  een arbeidsconflict ten grondslag ligt of een intern collegiaal conflict.  Daarnaast spelen er ook conflicten waarbij de werknemer zich niet ziek meldt. Een conflict op het werk is dus aan de orde van de dag.

Verreweg de meeste gevallen van ongewenste omgangsvormen op het werk worden niet gemeld. Vermoedelijk is men toch bang z'n baan te verliezen. Of ziet men de vertrouwenspersoon als verlengstuk van personeelszaken.

 Als het gaat om ongewenste omgangsvormen kan het NIET inzetten van externe "arbeidsmediator" leiden tot een verslechtering van de situatie, of zelfs tot een langdurig verzuim van de werknemer!

ONGEWENST GEDRAG OP DE WERKVLOER IS VOOR DE WERKGEVER KOSTBAAR

Logisch dat een grote verscheidenheid aan onderzoeken in binnen- en buitenland allemaal laten zien, dat ongewenste omgangsvormen op het werk, de werkgever enorm veel geld kosten.

Om een goed gesprek over functioneren te hebben, zal dan ook eerst gepraat moeten worden over hoe men op de werkvloer met elkaar omgaat. Pas als die kou eenmaal uit de lucht is, is er weer ruimte voor een goed functioneringsgesprek.

Dit verklaart waarom de traditionele arbeidsconflict-mediation vaak niet tot de oplossing leidt waarop men had gehoopt, maar, erger nog, de situatie juist ernstig kan verslechteren! Er is immers niet eerst deugdelijk onderzocht of niet toch ook intimidatie een rol speelt in de relatie tussen de betrokken partijen.

Belangrijk: het gaat bij ongewenste omgangsvormen niet over iets objectief meetbaars, maar over het gevoel van het slachtoffer. Zo is het heel goed mogelijk dat gedrag van een collega of leidinggevende waarover de één zijn schouders ophaalt, voor de ander zeer bedreigend kan zijn. Er zijn mensen die zich van pesten op het werk niets aantrekken, terwijl anderen later, als gevolg van dat pesten, met een posttraumatische stressstoornis zitten, depressief worden en zich ziekmelden.

HERSTEL DE RELATIE

De meeste conflicten worden onderling opgelost. Wanneer er in sommige gevallen mediation wordt ingezet, wordt het conflict samen met de mediator besproken. De leiding van het gesprek ligt bij die neutrale en onafhankelijke mediator van het LeerWerkburo. Deze zorgt ervoor dat beide partijen voldoende aan bod komen en op vertrouwelijke basis zich hierover uit kunnen laten. Nadat beide partijen hebben toegelicht wat hun visie op de kwestie is, wordt er gezocht naar mogelijkheden om weer tot elkaar te komen. In zo’n geval is het doel van de mediation het conflict op het werk op te lossen door samen weer in gesprek te gaan samen met de mediator, welke het gesprek (met de vertrouwelijke wetenschap in acht genomen) veelal weer open kan stellen en gezamenlijk tot een (werkbare) oplossing te komen. 

meer informatie
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op