• Werkgevers
  • Wat het LeerWerkburo voor u kan betekenen
  • MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • 2e Spoor re-integratie
  • Outplacement trajecten
  • Mediation bij conflictsituaties op de werkvloer
  • Budgetcoaching “on the job”

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bijna niet meer weg te denken uit het huidige ondernemerschap.

Veel bedrijven kiezen er nu dan ook voor om hun organisatie open te stellen voor nieuwe medewerkers met een arbeidshandicap. Dit kunnen werknemers zijn met een (historische) fysieke of psychische beperking. Medewerkers die nog prima een bijdrage kunnen leveren aan het arbeidsproces en die op hun manier een productieve rol kunnen spelen in uw organisatie!

Bij het aannemen van werknemers met een arbeidshandicap kan het zijn dat er subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn. Deze financiële voordelen kunnen voor u interessant zijn om voor die medewerker(s) een mogelijkheid te creëren om een rol van betekenis te spelen in het arbeidsproces.

Om dit arbeidsproces makkelijker te laten verlopen en de duurzaamheid voor u en uw medewerker(s) te waarborgen kunnen wij Jobcoaching of "coaching on the job" inzetten.

 

2E SPOOR
Een werknemer die ziek is, gaat over het algemeen na een tijdje weer gewoon aan het werk. Soms is er echter sprake van langdurig verzuim en wordt duidelijk dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie.

Zijn er vervolgens ook geen mogelijkheden meer in andere functies binnen uw bedrijf (1e spoor), dan start re-integratie 2e spoor. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet de werknemer ondersteund worden bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Maar ook de werknemer heeft in dezen de verplichting mee te werken aan het 2e spoor traject.

Lees meer over deze dienstverlening 2e Spoortrajecten

 

OUTPLACEMENT
Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever dus een andere oorzaak. Vaak is dit een reorganisatie, maar ook een conflict met de huidige werkgever kan een reden zijn om een outplacementtraject te starten. Een 2e spoor traject wordt overigens pas ingezet wanneer het 1e spoor traject niet succesvol is gebleken. Bij het 1e spoor wordt er gekeken naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Pas wanneer hierin geen mogelijkheden zijn gevonden, kan er gekeken worden naar opties elders.

Lees meer over deze dienstverlening Outplacement

 

MEDIATION BIJ CONFLICTSITUATIES OP DE WERKVLOER
De meeste conflicten worden onderling opgelost. Wanneer er in sommige gevallen mediation wordt ingezet, wordt het conflict samen met de mediator besproken. De leiding van het gesprek ligt bij die neutrale en onafhankelijke mediator van het LeerWerkburo. Deze zorgt ervoor dat beide partijen voldoende aan bod komen en op vertrouwelijke basis zich hierover uit kunnen laten. Nadat beide partijen hebben toegelicht wat hun visie op de kwestie is, wordt er gezocht naar mogelijkheden om weer tot elkaar te komen. In zo’n geval is het doel van de mediation het conflict op het werk op te lossen door samen weer in gesprek te gaan samen met de mediator, welke het gesprek (met de vertrouwelijke wetenschap in acht genomen) veelal weer open kan stellen en gezamenlijk tot een (werkbare) oplossing te komen. 

Lees meer over deze dienstverlening Mediation op de werkvloer

 

BUDGETCOACHING “on the job?
Werkgevers worden regelmatig geconfronteerd met onder andere:

  • Loonbeslagen
  • Hoger ziekteverzuim.
  • Motivatie-/productieverlies.

U kunt als werkgever, uw werknemer helpen door hem individuele budgetcoaching aan te bieden. Budgetcoaching helpt uw werknemer orde op zaken te stellen, zodat deze weer zonder risico, optimaal voor uw bedrijf kan functioneren. Bewezen is dat bij een stabiele financiele basis dit de productiviteit verhoogt en het ziekteverzuim verlaagt. Wij helpen uw werknemer weer grip op zaken te krijgen.

Lees meer over deze dienstverlening Budgetcoaching vanuit de werkgever

meer informatie
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op