Ook wij, als LeerWerkburo, moeten creatief met de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus omgaan. Wij zijn daarom begin maart flink achter de schermen bezig geweest om E-coaching te implementeren. Wij proberen hiermee te voorkomen dat onze re-integratie dienstverlening zo min mogelijk stagneert.

 

Wat betekent dit direct voor nieuwe klanten (kennismaking of intake gesprekken)?

Wij zullen uiteraard de klanten zoals gebruik hier eerst telefonisch over informeren en de vraag stellen of ze deze manier prettig vinden / of ze dat zien zitten. Als klanten dit niet prettig vinden, kan er uiteraard ook gekozen worden voor een uitgebreid telefonisch overleg.

Over het algemeen staan onze klanten hiervoor open en is het ook een creatieve manier om met elkaar – door middel van beeldbellen –kennis te maken en elkaar toch te zien.

 

WAT IS E-COACHING:

E-coaching / online coaching is een laagdrempelige manier om coaching te ontvangen. Men hoeft er de deur niet voor uit en de klant kan er zelf voor kiezen of hij/zij de re-integratiecoach wel of niet wilt zien. Deze begeleiding kan plaatsvinden via WhatsApp of Skype, net wat de voorkeur is van de klant. Wij als re-integratiecoach zullen tijdens deze gesprekken in een rustige afgeschermde zitten, met minimale afleiding op de achtergrond / omgeving.

 

Eén van de voordelen van E-coaching is dat men niet ‘naar buiten’ hoeft. Verder is het voor sommige mensen gemakkelijker om over zaken te sparren of om over onderwerpen te praten op deze manier. Bij online coaching is er sprake van een hogere frequentie in contactmomenten en kan er in nog korte lijnen met elkaar geschakeld worden, re-integratiedoelen worden met elkaar afgestemd, thuiswerkopdrachten worden gedeeld/besproken en verdere acties worden met elkaar uitgezet.

Inmiddels hebben wij dit compleet geïntegreerd in ons CRM systeem en voldoet dit aan de voorwaarden die wij aan onze werkwijze en dienstverlening stellen.

Wij gaan ervan uit dat op deze manier de nadelige gevolgen, die het Corona virus met zich meeneemt, bij het LeerWerkburo tot het minimum wordt beperkt en wij de dienstverlening voort kunnen zetten op de wijze zoals iedereen van ons gewend is.