Steun voor werklozen bij baanverlies door COVID-19

STEUN AAN PERSONEN DIE BAAN KWIJT (GAAN) RAKEN DOOR COVID-19
Je baan verliezen in corona-tijd is vervelend. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 330.000 werklozen. Ondanks de door de Nederlandse overheid geboden steunmaatregelen, zijn werkgevers door teruglopende inkomsten soms gedwongen medewerkers te ontslaan. En dan zit je zonder werk en inkomsten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Regionale Mobiliteitsteams opgezet die vanaf nu steun bieden aan die groep werklozen, als aanvullend onderdeel in het derde steun- en herstelpakket. Deze steun dien je aan te vragen bij een uitkeringsinstantie zoals het UWV of gemeente. Vervolgens wordt het uitgevoerd door het LeerWerkburo.  


TIJDELIJKE REGELING AANVULLENDE CRISISDIENSTVERLENING COVID-19
Per 1 april 2021 is er kosteloze* ondersteuning aan personen die dreigen hun baan kwijt te raken of zijn kwijtgeraakt door COVID-19. Zij kunnen aanspraak maken op:

 Werkfitbehoud dienstverlening
Hieronder vallen: werkfitplekken bij gemeenten of sociale ontwikkelbedrijven, jobcoaching ten behoeven van werkfitbehoud of werk-naar-werk begeleiding, dienstverlening werkfitbehoud.
 Aanvullende crisisdienstverlening
Hieronder vallen: versterken arbeidsmarktpositie, arbeidsmarkt oriëntatie en loopbaanbegeleiding, sollicitatievaardigheden, (begeleiding bij) scholing, matching met werkgevers en maatwerk bij werkhervatting.
 Scholing via praktijkleren in het MBO
Hieronder vallen: mbo-opleiding gericht op het behalen van een praktijkverklaring, -certificaat, of -diploma.

Door deze ondersteuning hoopt het Ministerie de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen én vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen.

AANMELDEN
Zit jij in de situatie dat je je baan gaat verliezen, of bent verloren door COVID-19? Meld je dan aan bij de uitkeringsinstantie om aanspraak te maken op deze dienstverlening. Vervolgens kan het LeerWerkburo, samen met jou, aan de slag om ander werk of inkomen te zoeken voor jou!

 

* Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling. De persoon aan wie op basis van deze regeling aanvullende crisisdienstverlening, dienstverlening werkfitbehoud of scholing via praktijkleren in het mbo wordt aangeboden spant zich in om hiervan gebruik te maken.