Kom jij als professional ons team versterken als re-integratiecoach?

FUNCTIEPROFIEL RE-INTEGRATIECOACH  regio Meppel, Emmeloord, Zwolle (16-24 uur per week)

 

OVER ONS

Het LeerWerkburo is een persoonlijk re-integratiebureau met regionale dekking in meerdere districten, waaronder regio Utrecht. Wij vormen de brug naar passend arbeid en stimuleren vertrouwen in eigen kunnen. Of iemand langdurig uit het arbeidsproces is of ineens te kampen heeft met een psychische of fysieke beperking, wij laten zien dat iedereen op zijn eigen manier een rol van betekenis heeft. Klanten stimuleren en het vertrouwen (terug) geven dat hij/zij echt nog wel wat kan, zijn handvatten die wij (af en toe letterlijk) aanreiken. Wij denken niet in beperkingen maar laten klanten ervaren welke mogelijkheden er nog wél zijn. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zorgt voor een voldaan gevoel: het gevoel dat je weer mee doet. Dat is het mooiste resultaat dat we tijdens een re-integratietraject met elkaar kunt bereiken!

Met gezonde energie en enthousiasme zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een mooie organisatie met een stabiele basis en een fantastisch team. Wij brengen partijen op een natuurlijke wijze met elkaar in verbinding en vormen de schakel tussen de klant en hulpverleningsinstanties en/of opdrachtgevers. Onze doelstelling is activeren, stimuleren, motiveren en re-integreren vanuit een breed perspectief.

Wij zijn een daadkrachtig en transparant bureau waar alles draait om persoonlijk contact en duidelijke communicatie. Dankzij onze korte lijnen kunnen wij snel schakelen en een efficiënte werkwijze garanderen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

In deze regio werken wij met diverse coachlocaties; in sommige gevallen houden wij via huisbezoeken het contact persoonlijk en zijn wij altijd in de buurt!

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De re-integratiecoach cq trajectbegeleider begeleidt mensen die zijn uitgevallen wegens (langdurige)ziekte, in opdracht van de uitkerende instantie UWV. Het LeerWerkburo onderneemt die acties die nodig zijn om deze (soms kwetsbare) doelgroep te activeren, stimuleren, motiveren en re-integreren richting de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk.

Tijdens de eerste kennismaking met de klant inventariseer jij welke benodigde acties er nodig zijn om stapjes te kunnen maken met daarbij als doel de aanwezige belemmeringen weg te nemen en/of beheersbaarder te maken, zodat er ruimte ontstaat voor de weg richting de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk. In het re-integratietraject wordt een duidelijke balans afgestemd tussen de activiteiten van jou als coach en die van de klant. Ook ben jij duidelijk in staat richting te geven aan het re-integratietraject, mede door middel van het opgestelde plan van aanpak en re-integratieplan. Het gaat hier om re-integratietrajecten voor participatie en/of richting de arbeidsmarkt. Zie onze website voor meer inhoudelijke informatie.

Jij kan de door jouw kennis en contacten binnen het regionale netwerk deuren openen die anders gesloten zouden blijven. Goede coachende gesprekstechnieken zijn daarbij vanzelfsprekend, alsmede geduld, empatisch- en doorzettingsvermogen. Daarnaast signaleer je (arbeids)mogelijkheden van de klant en ben je in staat dit te vertalen in een goede voorbereiding om vervolgstappen met de klant te kunnen maken.
Ook het inzetten van vrijwilligerswerk en het opbouwen van een stabiel dagritme kan een onderdeel zijn als de afstand tot de arbeidsmarkt te fors is.

Ook bestaat de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van omscholing en moet je dit kunnen vertalen in verslaglegging richting de opdrachtgever voorzien van motivatie en het benoemen van realistische arbeidsmogelijkheden in de regio.

Daarbij beschik je over actuele kennis over de van toepassing zijnde wetgeving en rondom de ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsprocedures. Gedurende het hele traject zorg je voor een zorgvuldige en accurate vastlegging van het verloop van het traject middels een geautomatiseerd dossier. Door middel van rapportages richting opdrachtgevers worden deze op de hoogte gehouden van het verloop van de door hen ingekochte trajecten.

 FUNCTIE EISEN
* Recente werkervaring als re-integratiebegeleider of trajectbegeleider  (must)

* Bekend met de doelgroepen Ziektewet, WIA & Wajong

* U ben woonachtig in het werkgebied regio Meppel, Emmeloord, Zwolle
* Vaardig met het Office pakket
* Doorzetter, niet opgeven, denken in mogelijkheden
* In bezit van rijbewijs B en eigen auto
* Goed bekend in de wereld van uitkeringsinstanties en 'Wet Poortwachter'
* Goede rapportagevaardigheden
* Verklaring omtrent goed gedrag kunnen overleggen

 

REAGEREN:

U kunt op deze vacature schriftelijk per e-mail reageren naar info@leerwerkburo.nl t.a.v. Mevr. I. Koense-Verkijk.  Eventuele vragen over deze vacature kunt u ook via dit e-mail adres stellen.