Modulaire dienstverlening

De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten (los én in combinatie met elkaar in te zetten) en zorgen ervoor dat we meer tijd hebben om je echt goed te helpen, een soort voor-schakeltraject.

PARTICIPATIE INTERVENTIE

Uitgangspunt van deze interventie is dat klant zodanig wordt geactiveerd dat hij/zij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband. Dit speelt bij bijvoorbeeld een sociaal isolement (weinig contacten buiten het eigen gezin). Het traject is succesvol als de klant na afloop in staat is om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en in staat is om zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Doel: Belemmeringen in kaart brengen en ondersteunen bij verwerking van belemmeringen en emoties.

Onze werkwijze: Aansluiting vinden door laagdrempelig vertrouwen te wekken, handvatten bieden en acties opzetten om belemmeringen te beperken.

 

BEVORDEREN MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME

De insteek van dit traject is om de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant te verhogen. Het gaat onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Het leren stellen van grenzen, de (eerste, voor- zichtige) opbouw van belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de klant zijn verbeterd en kan de klant structureel deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Doel: De weerbaarheid van de kandidaat verhogen waardoor een activiteit in groepsverband buitenshuis realiseerbaar wordt.

Onze werkwijze: Het vertrouwen opbouwen, inventariseren leefwijze en belemmeringen | aansluitende activiteit buitenshuis vaststellen, inregelen en begeleiden.

 

PRAKTIJKASSESSMENT

Het uitgangspunt is om inzicht te verkrijgen of en zo ja binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk is toe te leiden. En wat daar voor nodig is. Je kunt hiermee op een of meerdere werkplekken een snuffelstage regelen, waarbij coaching mogelijk is.

Doel: Onderzoeken participatiemogelijkheden klant, inzicht krijgen of en binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk te begeleiden is.

Onze werkwijze: Testmogelijkheden, inzet van de talentenscan, maatwerk assessment participatie en inzet van het actieve netwerk van het LeerWerkburo.

 

BEGELEIDING TIJDENS SCHOLING

Ondersteuning (praktisch) aanreiken om tijdens scholing, die volgens het UWV nodig is om aan het werk te gaan, begeleiding te bieden bij het behalen van de opleiding. Bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding, contact met docenten, gezamenlijk opstellen van een planning.

Doel: Voorkomen van voortijdige uitval tijdens opleiding, door middel van ondersteuning bij een door UWV ingekochte opleiding.

Onze werkwijze: Begeleiding bij zowel theoretische als praktische studievaardigheden.

 

afspraak maken
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op