WerkFit in combinatie met budgetcoaching

Als er financiële problemen ontstaan kan dat iemands re-integratie vertragen. WerkFit in combinatie met budgetcoaching is erop gericht om financieel te ontzorgen.

WERKFIT IN COMBINATIE MET BUDGETCOACHING

Er wordt een re-integratietraject (WerkFit maken) gestart om te re-integreren richting eigen werk of om terug te keren op de arbeidsmarkt. Echter er kunnen door verschillende life-events financiële problemen zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, inkomensdaling vanwege een uitkering, mantelzorgsituaties of werkeloos- heid van partner. Een diversiteit van life-events waardoor er bij een grote doelgroep financiële problemen ontstaan.

Geldzorgen veroorzaken stressklachten op lichamelijk en psychisch vlak. Dit staat nagenoeg altijd re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg.

BuroBudgetcoaching is een onderdeel van het LeerWerkburo; een uniek traject met als één doel... financieel ontzorgen en ontlasten, zodat er ruimte ontstaat om zorgeloos te re-integreren.

HOE WERKT HET?

Wij zullen bij aanvang een financiële scan uitvoeren en de situatie in kaart brengen en daarbij een duidelijk en transparant plan van aanpak opstellen. Dit alles met één vaste budgetcoach die voor een bepaalde periode de financiële kant op orde zal stellen zover dit mogelijk is. Op het moment dat er een financieel plan van aanpak is opgesteld en akkoord is met de klant, wordt er een gesprek gepland samen met de re-integratiecoach van het LeerWerkburo; een driegesprek. Ook deze re-integratiecoach is één vast contactpersoon en bevindt zich op dezelfde locatie/in de regio. Daarna zal de klant samen met de re-integratiecoach intensief aan de slag gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen in de regio als het gaat om participatie.

Tijdens het traject gaan wij ook aan de slag met de klant om hem/haar zelfredzamer te maken op financieel vlak. De individuele training "Grip op de Knip" wordt met elkaar doorlopen inclusief de thuiswerk­opdrachten voor de klant. Zo leert de klant weer stapsgewijs zelf de regie te nemen én te houden op zijn/haar financiële huishoudboekje. Tijdens het re-integratietraject zullen wij door middel van arbeidsmarkt- gerelateerde (individuele) coaching, loopbaancoaching, diverse trainingen en een tal van gesprekken, in een bepaalde periode weer - indien psychisch en fysiek haalbaar - realis- tische mogelijkheden creëren op de arbeidsmarkt. De kracht van dit combinatietraject is dat klant, budgetcoach en re-integratiecoach met elkaar verbonden zijn en ook in driegesprekken de voortgang hiervan bewaken.

Een samenwerking waarbij de klant centraal staat!

RESULTAAT

Het combinatietraject zal een looptijd hebben van gemiddeld één jaar. In dit jaar zullen wij een realistisch arbeidsmarkt- perspectief creëren én is de klant veelal weer in staat om zelfstandig de financiële kant weer op te pakken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om het traject van budgetcoaching voort te zetten zolang wenselijk. Uiteraard wordt de klant gaandeweg het traject hier wegwijs in gemaakt...

ONZE ERVARING

Ook wij zien de ontwikkelingen en veranderingen in de re-integratiebranche maar ervaren deze ook in de praktijk. Mede daarom hebben wij een onderdeel toegevoegd aan het LeerWerkburo: BuroBudgetcoaching.

Wij ervaren dagelijks bij onze re-integratieklanten dat de inkomensverandering flinke impact heeft op het financiële plaatje. Wij willen hier graag in ondersteunen en ervoor zorgen dat deze "belemmering" zoals die wordt ervaren, voor onze klanten beheersbaar wordt gemaakt... Re-integratie in combinatie met budgetcoaching!

Succesverhaal van Richard
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op