WerkFit maken re-integratie

WerkFit maken is erop gericht om mensen met een Ziektewet, WIA of Wajong-uitkering zodanig te versterken dat zij op termijn het werk weer kunnen hervatten.

WAT IS HET TRAJECT WERKFIT MAKEN?

WerkFit maken is een re-integratietraject voor mensen met een Ziektewet, WIA of Wajong-uitkering van het UWV. WerkFit maken is erop gericht om mensen met één van deze uitkeringen, zodanig te versterken dat hij/zij (mogelijk in combinatie met scholing) op termijn het werk weer kunnen hervatten. Tijdens een WerkFit maken traject wordt ook met elkaar afgestemd om vrijwilligerswerk in te zetten om de belastbaarheid in de praktijk aan te tonen en waarbij mogelijk sprake kan zijn van urenopbouw. Soms is dit het maximaal haalbare en is er 'ons inziens' sprake van gezonde participatie.

WerkFit maken is individueel maatwerk met één vaste coach gedurende het traject. Het kan ook zijn - als dit in de praktijk duurzaam blijkt - dat dit mogelijk een voor- schakeling is om hier concreet vorm aan te gaan geven in lonende vorm… terugkeer op de arbeidsmarkt. Voor specifieke terugkeer op de arbeidsmarkt, na het succesvol afronden van het WerkFit maken traject, bestaat de mogelijkheid om het vervolgtraject NaarWerk aan te vragen; mits voor alle partijen wenselijk.

HOE ZIET DIT WERKFIT MAKEN TRAJECT ERUIT?

Dit re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat voor de begeleiding en coaching die gegeven wordt, het UWV hier al een inhoudelijke opsomming heeft beschreven in het Werkplan of (bijstelling) Plan van Aanpak. Mocht er tijdens één van de face to face coachingsgesprekken andere relevante zaken naar voren komen, dan kan dit worden afgestemd met het UWV, mits dit van invloed is op de inhoud en einddoel van het traject.

De fases waaruit het WerkFit maken traject kan bestaan zijn:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

WAT IS HET DOEL VAN WERKFIT MAKEN?

Doel van het traject WerkFit maken, is dat de klant weer klaar is voor de arbeidsmarkt (betaald of onbetaald). Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor hij/zij een ZW- of AG-uitkering krijgt, weg worden genomen; wel zoveel mogelijk beheersbaar worden gemaakt.

Wij zien vaak weer dat onze klanten flinke stappen maken in de juiste richting, als wij ze uitleggen hoe bepaalde processen werken en/of hoe ze kunnen leren omgaan met aanwezige beperkingen. Bijkomend voordeel is dat ze merken dat ze zich zekerder gaan voelen!

Het gaat erom dat de klant hiermee leert omgaan, zodat er meer ruimte en mogelijkheden ontstaan om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. In sommige gevallen nemen wij ze letterlijk aan de hand mee. Het doel is in vele gevallen, om na het re-integratietraject WerkFit maken, dat de klant weer op zoek kan richting werk, eventueel met (vervolg)begeleiding van een Naar werk traject.

VOOR WIE IS HET WERKFIT MAKEN TRAJECT?

Mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en beschikken over arbeidsvermogen, kunnen in aanmerking komen voor een WerkFit maken traject.

Varianten van een AG-uitkering: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ

ZW-uitkering: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden

Succesverhaal van Patricia
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op