WerkFit maken re-integratie

WerkFit maken is erop gericht om mensen met een Ziektewet-, WIA- of Wajong-uitkering zodanig te versterken, dat zij op termijn het werk kunnen hervatten.

WERKFIT MAKEN TRAJECT
Je wilt stappen zetten om op termijn je werk te hervatten. Hier wil je graag hulp bij. De uitkeringsinstantie kan dan voor jou een WerkFit maken traject aanvragen bij het LeerWerkburo. Samen met jou gaan we aan de slag. Het doel is om je zodanig sterker te maken, dat jij op den duur jouw werk kunt hervatten. De tools die het LeerWerkburo hiervoor aanreikt zijn divers. Jouw vaste re-integratiecoach maakt samen met jou een plan van aanpak en kiest welke tools er ingezet gaan worden.

HET (OP)STARTEN VAN EEN WERKFIT MAKEN TRAJECT
Jouw contactpersoon bij de uitkeringsinstantie verwijst je door naar het LeerWerkburo voor een WerkFit maken traject. Het is fijn als jij dan ook jouw werkplan van het UWV aan ons beschikbaar stelt. Zo zijn wij inhoudelijk op de hoogte van jouw situatie en achtergrond. Maar wij willen uiteraard ook graag zelf kennis met je maken. Daarom nodigen wij jou uit voor een intake gesprek met één van onze re-integratiecoaches. Na dit gesprek maken wij samen met jou het re-integratieplan. Wij kiezen welke tools bij jouw re-integratie passen en gaan aan de slag. Met als doel dat jij op termijn je werk (betaald of onbetaald) weer kunt  hervatten. Dit betekent niet dat alle belemmeringen waardoor je op je werk bent uitgevallen weg worden genomen. Wel houdt het in dat deze belemmeringen zo beheersbaar mogelijk worden gemaakt.

Tijdens het WerkFit maken traject onderhoudt jouw vaste coach contact met je. Dit kan face-to-face vanuit onze eigen kantoren. Ook kan de coach op huisbezoek komen of afspreken op een coach-locatie. Dit is een plek bij jou in de buurt waar jij ongestoord kunt praten. Zo houden we regelmatig en persoonlijk contact met je.

DE FASEN EN TOOLS VAN EEN WERKFIT MAKEN TRAJECT
Het WerkFit maken traject bestaat uit de volgende drie fasen:

FASE 1: VERSTERKEN VAN WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
Jouw re-integratiecoach helpt je met het weer opbouwen van een arbeidsritme. Zo proberen we een baan weer in te passen in je leven.

FASE 2: VERBETEREN VAN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
In deze fase ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van je persoonlijke knelpunten. Ook leer je hoe je hiermee om kunt gaan. 

FASE 3: ARBEIDSMARKTPOSITIE IN BEELD BRENGEN
Samen met jouw coach verken je de arbeidsmarkt. Jullie kijken naar jouw wensen en mogelijkheden.

De tools die per fase ingezet worden zijn divers. Ook kan er, in overleg met jou, gekozen worden voor de inzet van vrijwilligerswerk. Hiermee kan in de praktijk jouw belastbaarheid aangetoond worden. Zo werk je aan urenopbouw en bouw je arbeidsritme op. Scholing is tenslotte ook een optie binnen de laatste drie maanden van het WerkFit maken traject. 

Na een WerkFit maken traject kun je door gaan met (vervolg) begeleiding in een NaarWerk traject.

 

Er zijn al vele klanten jou voorgegaan in het zetten van succesvolle stappen in het WerkFit maken traject. Hieronder delen zij hun verhaal met jou ter inspiratie. 

 

 

 

 

Heb je een vraag of wil je meer weten over re-integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op