Het succesverhaal van Richard

Een verhaal van coach Rick: Richard (niet zijn echte naam) is een 27 jarige jongeman uit Den Hoog met een Wajong status, aangemeld voor een WerkFit traject.

Richard had tijdens de start van het traject een aantal sociaal maatschappelijke problemen waaronder:

  • Een slechte thuissituatie die steeds nijpender werd
  • Geen vast woon-verblijfplaats
  • Geen competenties om zelf zijn problemen ter hand te nemen
  • Flinke schuldenberg
  • Kleinschalig en gefragmenteerd werkverleden
  • Psychosociale problemen

De start van het traject kenmerkte zich meteen in een klant die veel afspraken annuleerde en zelfs niet kwam opdagen zonder tegen­bericht. In eerste instantie een jongeman die ongrijpbaar leek. Hij hield zich bezig met voornamelijk de sportschool en het maken van YouTube filmpjes. Climax hiervan was een afspraak waarop hij compleet uit zijn plaat ging, zonder enige aanleiding. De eerst­volgende afspraak bekende hij zelf te experimenteren met zijn medicatie wat enorme stemmingswisselingen tot gevolg had en gaf hij toe geen heil meer te zien in zijn huidige levensstijl. Dit bleek dé ingang te zijn voor het traject waarin goed besproken is wat hem nu precies blokkeerde om richting te geven aan zijn leven en wat die richting volgens hem zou moeten zijn.

De thuissituatie van Richard was allesbehalve rooskleurig maar mede door onze ondersteuning en begeleiding durfde hij de stap te zetten om een kamer te huren bij zijn oom met wie hij het goed kon vinden. Ook zijn enorme schuldenlast drukte zwaar op hem en bleek één van de hoofdredenen waarom hij zo slecht bereikbaar was en nooit terug reageerde.

Samen met hem zijn alle brieven en documenten (inclusief de ongeopende enveloppen) verzameld in een tas en overhandigd aan de budgetcoach van het LeerWerkburo. Deze budgetcoach maakte van de papierhoop een helder en overzichtelijk geheel in een gerubriceerde map. Ook zijn alle partijen aangeschreven met een verzoek om een actueel overzicht te verschaffen waardoor eindelijk duidelijk werd wat de uiteindelijke schuld van Richard was. Met dit inzicht en de papieren stukken, is samen met Richard een afspraak gemaakt met Schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag en is hij - mede door onze bemiddeling en het heldere schuldenoverzicht - snel opgenomen in de Schuldhulpverlening.

Deze stap zorgde voor een merkbare opluchting bij hem waarna hij eindelijk verder durfde te kijken wat betreft zijn leven. Hij had altijd al graag willen werken met delinquente jongeren en is - doordat de weg vrij was gemaakt - teruggegaan naar school voor de opleiding sociaal werk en maatschappelijke zorg. De studiekosten konden vanwege de schuldhulpverlening niet worden vergoed door DUO maar wilden zijn ouders graag voor hun rekening nemen omdat ook zij een bijdrage wilden leveren aan zijn nieuwe toekomst. Hij had immers ook aan hen laten zien dat hij WIL en KAN!

Door deze bemiddeling op verschillende fundamenten, zijn de aanwezige beperkingen (de bekende donkere wolken), beheers­baarder gemaakt en zelfs op sommige vlakken weggenomen, zodat er ruimte is ontstaan voor zijn participatie. Reuze trots zijn wij op Richard en fantastisch dat wij hier een rol in hebben mogen spelen.

Reactie van Richard
Dankzij mijn coach en het WerkFit traject kreeg ik weer focus over de meest constructieve richting voor mijn verdere werkzame leven. Door de budgetcoaching van LeerWerkburo sta ik op het punt om opgenomen te worden in de ingeregelde Schuldhulpverlening. Ook volg ik nu een beroepsopleiding die een startkwalificatie biedt en een diploma waarmee ik een beter toekomstperspectief heb.

Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op