Het succesverhaal van Bianca

Bianca had vele jaren van ziekte meegemaakt en was bij aanvang van het re-integratietraject WerkFit maken van mening dat er weinig tot geen perspectief naar de toekomst zou zijn. Zij had meerdere jaren in een rolstoel doorgebracht en had een kleine bovenwoning in Alkmaar. Hierdoor stond zij letterlijk en figuurlijk vele jaren buiten de maatschappij.

Bij aanvang van het re-integratietraject kon zij sinds korte tijd weer zelfstandig lopen en fietsen en deed een paar uurtjes per week vrijwilligerswerk; taalondersteuning in de bibliotheek (inburgering). Het leek erop dat dit het hoogst haalbare was voor haar en Bianca was in de veronderstelling dat er niet meer in zou zittén voor de toekomst. Ondanks haar tegenslagen en verwachtingen van het WerkFit maken traject was zij positief, gemotiveerd en werkte fijn mee. Zij wilde wel graag haar mogelijkheden en competenties van verschillende aard gaan inzetten om te kijken of er inderdaad perspectief te creëren was. Ze zou graag weer aan de slag gaan maar zag eigenlijk geen toekomstperspectief richting betaald werk.

Het is goed om daarbij te vertellen dat Bianca er bij start van het re-integratietraject nauwelijks extra belasting op fysiek en mentaal vlak bij kon hebben. Door de maanden heen is bij het vrijwilligerswerk gewerkt aan kleine stapjes In opbouw aan uren en ook uitgebreid met een vrijwilligersbaan bij het ROC. Bianca begon meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook het geloof dat ze nog een rol van betekenis kon spelen was groeiende.

STROOMVERSNELLING
Het heeft een aantal maanden geduurd voordat Bianca wist dat het tijd werd om het werk in de bibliotheek los te laten om zich vervolgens helemaal te richten op het ROC met alles wat daarbij komt kijken. Een moment waarbij de vorderingen opeens heel snel groeide. In praktijk bleek dat Bianca steeds meer aankon en het bleek ook de perfecte plaats om verder naar de toekomst te kijken. Zij is toen gestart met gesprekken betreffende haar toekomst en mogelijkheden bij het ROC en hierdoor kwam de versnelling flink op gang. Gaandeweg het re-integratietraject is duidelijk geworden dat Bianca in een stroomversnelling terecht is gekomen.

Het vrijwilligerswerk bij ROC bevalt haar enorm goed en bovendien ontving zij hele positieve beoordelingen van haar leidinggevende en collega’s. Hierdoor ging Bianca steeds meer uitkijken naar een betaalde functie binnen deze sector en zijn hier vele gesprekken met haar coach Fenna aan voorafgegaan. Omdat deze inburgeringsgroepen kleiner zijn wanneer zij voor de klas zou staan en het onderwijs voor volwassenen is, heeft Bianca ervaren dat zij ondanks haar langdurige ziekteverlof, toch weer toekomst ziet in de mogelijkheid naar passend werk. Dit had zij niet zo snel weer verwacht maar het gaat dermate goed met haar dat er nu naar de toekomst gekeken kan worden.

MOGELIJKHEDEN
Bianca is in gesprek gegaan met ROC om te onderzoeken of er in de toekomst wellicht vaste en betaalde mogelijkheden voor haar in het verschiet kunnen liggen. Tot haar verrassing blijkt dat er zeker mogelijkheden zijn en er bleek veel behoefte te zijn aan gecertificeerde leerkrachten die dit vak kunnen uitvoeren. Bianca had inmiddels het WerkFit maken traject succesvol doorlopen. In overleg met Bianca en de adviseur intensieve dienstverlening van het UWV hebben wij doorgepakt in het vervolgtraject NaarWerk.

Er kwam opeens een beweging op gang waarin zij durfde te gaan solliciteren naar betaald werk voor enkele dagdelen per week. Iets dat zij een jaar geleden niet had durven dromen. Voor Bianca zou het wenselijk zijn als ze dit kan doen met uren- opbouw, zodat zij langzaamaan kan wennen aan de werkzaamheden als betaalde kracht. Tegelijkertijd kwam er een Incompany opleiding NT2 binnen het ROC. Deze opleiding is een voorwaarde om dit werk betaald te kunnen doen. Deze Incompany training van één jaar is een unieke kans, omdat Bianca dan verzekerd is van deelname. Hierdoor zijn haar mogelijkheden en kansen op werk aanzienlijk vergroot en is dit inmiddels ook door het ROC als perspectief geboden.

BETAALDE ARBEID
Bianca is ervan overtuigd dat zodra de kans zich voordoet zij deze met beide handen zal grijpen. Het geeft haar de mogelijkheid om weer in het arbeidsproces opgenomen te worden na vele jaren van ernstige ziekte. Kortom het geeft weer arbeidsperspectief en dit doet haar goed. In overleg met alle partijen is Bianca gestart met de Incompany opleiding en zijn haar uren in betaalde arbeid een feit.

Deze positieve beweging zette zich door. Inmiddels heeft Bianca het traject NaarWerk nu afgerond, doet een studie en heeft meerdere dagdelen per week betaald werk. Het toekomstperspectief is goed te noemen; zodra de studie is afgerond zal zij meer uren in betaalde vorm gaan werken.

Het succes van dit traject is uiteindelijk te danken aan het feit dat er geen enkele druk gezet is op het uitbreiden van mogelijkheden en het aantal uren van vrijwilligerswerk van Bianca. Druk zowel fysiek als mentaal was iets dat Bianca bij aanvang absoluut niet aankon. De stress sloeg dan weer toe en er ontstond een soort van stagnatie. Door de frequente face to face gesprekken met haar coach en doordat zij zelf stap voor stap haar grenzen goed kon aangeven in wat zij wel en niet aankon, heeft zij geleidelijk haar fysiek en mentale uithoudingsvermogen kunnen versterken en vergroten.

Het ziet er naar uit, dat Bianca in de toekomst weer grotendeels – of misschien wel volledig – zelfstandig in haar inkomsten zal kunnen voorzien. Bijzonder trots zijn wij op deze dame, die weer het vertrouwen kreeg in haar eigen kunnen en daardoor weer het gevoel heeft dat ze volwaardig meedoet!

Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op