FENNA  "Re-integratiecoach"

MIJN ACHTERGROND
Sinds 1996 ben ik werkzaam als coach. Daarin heb ik steeds meer expertise ontwikkelt en dus meerdere vraagstukken en vormen van problematiek bij de betreffende persoon kunnen helpen. Eveneens heb ik in verschillende maatschappelijke sectoren gewerkt.  Nu inmiddels ben ik 15 jaar als coach werkzaam in de loopbaanbegeleiding en re-integratie.

In deze tijd zijn met name onderwerpen als burn-out, long covid en hoe daarvan terug te keren in de maatschappij, veel voorkomende onderwerpen. Niet te vergeten dat bijna de helft van de Nederlanders mentale problematieken heeft, om nog te zwijgen over de fysieke issues waar veel mensen mee te kampen hebben.

Bewustwording van wat er eigenlijk op de achtergrond speelt met daarna de noodzakelijke veranderingsprocessen, zijn daarin de rode draad om tot verandering en toepassing van dat wat geleerd is te kunnen komen. Dit alles speelt zowel op eenieders persoonlijk vlak als ook binnen de loopbaanbegeleiding en re-integratie een belangrijke rol. Zodra er weer opgebouwd kan worden met deze nieuwe en eigengemaakte inzichten kan er gebouwd worden naar een vaak geheel nieuw toekomstprofiel.  Herstel van zelfvertrouwen speelt daarin een centralen rol.

WIE BEN IK
Mijn werk als coach in de breedste zin van het woord heeft een basis en werkervaring van 27 jaar. Dit maakt dat ik steeds meer op mijn ervaring kan vertrouwen en me kan losmaken van een zichzelf herhalend standaard protocol. De communicatie met de betrokkene is daarin van essentieel belang en behulpzaam om direct naar de kern van het onderliggende thema te gaan zonder dat daar expliciet over gesproken hoeft te worden. Mijn pragmatische manier van werken, naast het gesprek van mens tot mens heeft hierin een meerwaarde gekregen. Sleutelwoorden hierin zijn integriteit, empathie en doelgerichtheid. Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten.