JUDITH  "Re-integratiecoach en jobcoach"

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Judith Martens. Heel lang ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Daar heb ik ontdekt hoe belangrijk het is als je in jezelf en elkaar geloofd. Als leidinggevende van verschillende afdelingen was het mijn doel om mijn collega’s te doen inzien dat zij alleen zelf kunnen bijdragen aan voor hun wenselijke veranderingen. Op het moment dat ik door geheel onverwachte omstandigheden in aanraking ben gekomen met mensen die vanuit een bijstandsuitkering, Ziektewet, WIA of Wajong-situatie terug willen keren naar de arbeidsmarkt, werd voor mij duidelijk dat daar een rol voor mij was weggelegd. Onlangs kan ik als re-integratiecoach ook gecertificeerde jobcoach eraan toevoegen.

WAT KUN JE VAN MIJ VERWACHTEN?
Op het moment dat je in je eigen kracht staat en je zelf bewust bent van je eigen kwaliteiten, talenten en competenties, ontstaan er mogelijkheden en kansen. Om dit te kunnen bereiken, vind ik het belangrijk om aansluiting te vinden bij jou. Mijn streven is dan ook dat de regie bij jou blijft. Samen met jou ga ik op zoek naar jouw mogelijkheden. Daarbij kan ik jou de handvatten aanreiken en de tips & tricks geven om jou, op een bij jouw passende wijze jouw doelstelling te laten bereiken en op weg te helpen naar een duurzame werkplek.