Als er bij re-integratie geen mogelijkheden (meer) zijn binnen het bedrijf, dan moeten werkgevers krachtens de Wet Verbetering Poortwachter inzetten op het 2e spoor: een functie bij een andere werkgever.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN OUTPLACEMENT EN RE-INTEGRATIE 2E SPOOR?

De termen ‘outplacement’ en ‘2e spoor’ worden nog weleens met elkaar verward. In beide gevallen is er namelijk sprake van het zoeken naar werk bij een andere (dus niet de huidige) werkgever. Het grote verschil is dat er bij outplacement geen sprake is van ziekte en bij re-integratie 2e spoor wel.

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever dus een andere oorzaak. Vaak is dit een reorganisatie, maar ook een conflict met de huidige werkgever kan een reden zijn om een outplacementtraject te starten. Een 2e spoor traject wordt overigens pas ingezet wanneer het 1e spoor traject niet succesvol is gebleken. Bij het 1e spoor wordt er gekeken naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Pas wanneer hierin geen mogelijkheden zijn gevonden, kan er gekeken worden naar opties elders.

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

Een werknemer die ziek is, gaat over het algemeen na een tijdje weer gewoon aan het werk. Soms is er echter sprake van langdurig verzuim en wordt duidelijk dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie.

Zijn er vervolgens ook geen mogelijkheden meer in andere functies binnen uw bedrijf (1e spoor), dan start re-integratie 2e spoor. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet de werknemer ondersteund worden bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Maar ook de werknemer heeft in dezen de verplichting mee te werken aan het 2e spoor traject.

WERKWIJZE

Tijdens de re-integratie 2e spoor & Outplacement trajecten doorlopen wij verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, hanteren wij een 5 fase systeem; zo is het vanaf het begin voor alle partijen duidelijk wat er wordt ingezet aan re-integratie activiteiten en zullen de wederzijdse afspraken worden vastgelegd in een trajectplan.

DUUR TRAJECT

Een re-integratietraject 2e spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een 2e spoor traject varieert van zes tot twaalf maanden.

RESULTATEN

  • Wij zorgen ervoor dat uw re-integratie 2e spoor traject Poortwachter-proof is
  • Eventuele belemmeringen in de privésituatie van de werknemer tijdens het 2e spoor traject pakken wij in zijn geheel op
  • Om alle kansen te benutten worden de arbeidsmarkt- mogelijkheden van de werknemer duidelijk in kaart gebracht tijdens onze 2e spoor trajecten
contact opnemen
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op