Bij re-integratie zijn er geen mogelijkheden (meer) voor uw werknemer binnen het bedrijf. Dan kunt u als werkgever op basis van de Wet Verbetering Poortwachter inzetten op het 2e spoor: een functie bij een andere organisatie zoeken voor jouw werknemer.

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR
Uw werknemer is na een periode van ziekte toe aan het hervatten van zijn of haar werkzaamheden. Deze persoon kan re-integreren: teruggaan naar het werk van voor de periode van ziekte. Soms is dit niet meer mogelijk. In eerste instantie kan gekeken worden naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Dit heet 1e spoor re-integratie. Soms biedt dit geen oplossing. Dan kan er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dit is 2de spoor re-integratie. Het LeerWerkburo biedt u ondersteuning in dit traject. Samen gaan wij op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.

WERKWIJZE
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet de werknemer ondersteund worden bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Maar ook de werknemer heeft hierbij de verplichting mee te werken aan het 2e spoor traject. Het LeerWerkburo coacht alle partijen hierin. In het 2e spoor traject worden de vijf fasen uit de afbeelding hiernaast doorlopen. Zo is het vanaf het begin voor alle partijen duidelijk wat we inzetten aan re-integratie activiteiten. Hierbij zullen de wederzijdse afspraken worden vastgelegd in een trajectplan.

DUUR VAN HET TRAJECT
Een re-integratietraject 2e spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een 2e spoortraject varieert van zes tot twaalf maanden.

RESULTATEN
Onder begeleiding van een coach van het LeerWerkburo zal de werknemer ondersteund worden bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Dit traject wordt Poortwachter-proof ingezet. Nadat de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van de werknemer in kaart zijn gebracht, wordt er gekeken naar realistische en duurzame mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het LeerWerkburo ondersteunt de werknemer bij het opstellen van een marktconform cv. Ook zetten we het uitgebreide netwerk van het LeerWerkburo in bij het vinden van de juiste baan. Het Jobcenter van het LeerWerkburo biedt inzicht in alle vacatures in de regio. Er zal gezocht worden naar (een werkervaringsplaats met mogelijkheid tot) arbeid in lonende vorm. De coach van het LeerWerkburo houdt in de eerste periode van de werkhervatting contact met de werknemer en de nieuwe werkgever. Zo voorkomen we eventuele blijvende knelpunten en terugval.  

Wilt u de mogelijkheden van 2e spoor re-integratie voor u of uw werknemer verkennen? Neem dan vrijblijvend contact op met het LeerWerkburo.

contact opnemen
Heb je een vraag of wil je meer weten over re-integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op