Als er bij re-integratie geen mogelijkheden (meer) zijn binnen het bedrijf, dan moeten werkgevers krachtens de Wet Verbetering Poortwachter inzetten op het 2e spoor: een functie bij een andere werkgever.

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR
Als u na een periode van ziekte toe bent om de werkzaamheden te gaan hervatten, dan kunt u re-integreren. U gaat terug naar uw werk van voor de periode van ziekte. Soms is dit niet meer mogelijk. Bij 1e spoor re-integratie wordt er gekeken naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Soms biedt dit geen oplossing. Dan kan er gekeken worden naar passend werk bij een andere werkgever. Dit is 2de spoor re-integratie. Het LeerWerkburo biedt u ondersteuning in dit traject. Er wordt samen op zoek gegaan naar passend werk bij een andere werkgever.

 

WERKWIJZE
Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet de werknemer ondersteund worden bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever. Maar ook de werknemer heeft hierbij de verplichting mee te werken aan het 2e spoor traject. Het LeerWerkburo coacht alle partijen hierin. In het 2e spoor traject worden de 5 fasen uit de afbeelding hiernaast doorlopen. Zo is het vanaf het begin voor alle partijen duidelijk wat er wordt ingezet aan re-integratie activiteiten. Hierbij zullen de wederzijdse afspraken worden vastgelegd in een trajectplan.

DUUR TRAJECT
Een re-integratietraject 2e spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een 2e spoor traject varieert van zes tot twaalf maanden.

RESULTATEN
Onder begeleiding van een coach van het LeerWerkburo zullen zowel de werknemer als werkgever ondersteund worden bij het vinden van passend werk, bij een andere werkgever. Dit traject wordt Poortwachter-proof ingezet. Nadat de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van de werknemer in kaart zijn gebracht, wordt er gekeken naar realistische en duurzame mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ondersteund met een marktconform CV en een uitgebreid netwerk van het LeerWerkburo. Het Jobcenter van het LeerWerkburo biedt inzicht in alle vacatures. Er zal gezocht worden naar (een werkervaringsplaats met mogelijkheid tot) arbeid in lonende vorm. De coach van het LeerWerkburo houdt in de eerste periode van de werkhervatting contact met de werknemer en de nieuwe werkgever. Zo borgt het LeerWerkburo eventuele blijvende knelpunten en terugval.  

 

Wilt u de mogelijkheden van 2e spoor re-integratie voor u of uw werknemer verkennen? Neem dan vrijblijvend contact op met het LeerWerkburo.

contact opnemen
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op