Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met de geldzorgen van werknemers.

Budgetcoaching on the job helpt uw werknemer orde op zaken te stellen. Werknemers met financiële problemen brengen extra werk en extra kosten met zich mee en kunnen een aanzienlijk (veiligheids)risico worden voor uw bedrijf of de bedrijfsvoering.

Heeft u een medewerker met financiële problemen? En beschikt u niet over de tijd of de specialistische kennis die nodig zijn om het probleem op te lossen? Het LeerWerkburo heeft de nodige kennis in huis om u te helpen. We helpen uw medewerker met het gezond maken van zijn of haar financiële situatie. En we ontlasten en ondersteunen u als werkgever in het behouden van de arbeidsproductiviteit van uw medewerker binnen uw organisatie.

WAT BETEKENT HET VOOR U ALS WERKGEVER ALS UW MEDEWERKER FINANCIELE ZORGEN HEEFT?

 Meer (ziekte)verzuim: Financiële zorgen kunnen leiden tot relatieproblemen, psychische en zelfs fysieke klachten, met verzuim tot gevolg.
 Daling arbeidsproductiviteit: Een medewerker kan concentratieproblemen hebben, of problemen met financiering van vervoer van en naar werk.
 Extra kosten van vervanging van personeel bij uitval: Het werven van nieuwe medewerkers en opnieuw investeren in scholing, kost geld.
 Extra belasting van uw (personeels)administratie: U kunt te maken krijgen met loonbeslagen. Mogelijk verzoekt uw medewerker om voorschotten of doorbetaling van vaste lasten en aflossing aan schuldeisers.

VOORWAARDEN VOOR COACHING
Uw medewerker moet wel willen meewerken aan het coachingstraject. Ook van u als werkgever verwachten we medewerking. Zo gaan we er bijvoorbeeld van uit dat u tijdens het traject geen voorschotten aan uw medewerker verstrekt.

SAMENWERKING
Alle afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die we met u en uw medewerker tekenen. Alle afspraken die we in het traject maken worden schriftelijk vastgelegd.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT OVER EN WEER
U blijft op de hoogte van het traject, maar heeft wel geheimhoudingsplicht naar derden. Dat geldt ook voor het LeerWerkburo. Uw medewerker geeft ons in de overeenkomst toestemming voor het inwinnen en verstrekken van informatie aan derden, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van het traject. Deze inhoudelijke informatie wordt niet met u als werkgever gedeeld, enkel mits dit noodzakelijk is en er toestemming is van de werknemer.

VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER
Uw investering verdient u terug door:
 minder kans op ziekteverzuim
 minder kosten voor re-integratieverplichtingen
minder verlies van productiviteit
betere motivatie
grotere loyaliteit
terugdringen van bedrijfsongevallen, diefstal en fraude

ONZE PAKKETTEN
Onze budgetcoach zal eerst een intakegesprek houden om de situatie in kaart te brengen. Ook zal de budgetcoach duidelijk maken wat u en uw werknemer van hem mogen verwachten.

We werken met drie verschillende pakketten. Op deze manier kunt u zelf kiezen wat wij voor uw werknemer gaan doen en is het op voorhand duidelijk wat u van ons kunt verwachten.

 Re-integratie 3e spoor en geldzorgen (12 maanden)
 Budgetcoaching (6-12 maanden)
 Financiële scan (3 maanden)

Neem vrijblijvend contact met ons op voor uitleg over de verschillende pakketten of meer informatie. Dit kunt u doen door te bellen naar 085 – 30 30 213 of te mailen naar info@leerwerkburo.nl

contact opnemen
Heb je een vraag of wil je meer weten over re-integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op