Bedrijven krijgen steeds meer te maken met de geldzorgen van werknemers.

Budgetcoaching on the job, help uw werknemer orde op zaken te stellen. Werknemers met financiële problemen brengen extra werk en extra kosten met zich mee en kunnen een aanzienlijk (veiligheids)risico worden voor uw bedrijf of bedrijfsvoering.

Werkgevers worden regelmatig geconfronteerd met onder andere:

 • Loonbeslagen.
 • Hoger ziekteverzuim.
 • Motivatie-/productieverlies.

U kunt als werkgever, uw werknemer helpen door hem individuele budgetcoaching aan te bieden. Budgetcoaching helpt uw werknemer orde op zaken te stellen, zodat deze weer zonder risico, optimaal voor uw bedrijf kan functioneren. Bewezen is dat bij een stabiele financiele basis dit de productiviteit verhoogt en het ziekteverzuim verlaagt. Wij helpen uw werknemer weer grip op zaken te krijgen.

VOORDELEN VOOR DE WERKNEMER DOOR BUDGETCOACHING

 • Het krijgen van overzicht van de inkomsten en uitgaven.
 • Het ontvangen van geldbesparende tips en hulp bij het invullen van formulieren, belasting, ontheffingen, toeslagen en dergelijke.
 • Advies in het voorkomen van betalingsachterstanden.
 • Advies over schulden, doorverwijzing naar andere instanties.
 • Controle op de hoogte van de beslagvrije voet, indien er al sprake is van loonbeslag.
 • Coaching om weer zelfstandig de financiële huishouding te kunnen voeren.

VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER

 • Minder kans op ziekteverzuim, minder kosten voor vervanging en re-integratie verplichtingen
 • Minder verlies van productiviteit
 • Betere motivatie
 • Grotere loyaliteit
 • Terugdringen van bedrijfsongevallen, diefstal en fraude.

KOSTEN VOOR HET BASISBUDGET ADVIESGESPREK:

Als investering vragen wij van u als werkgever voor het basis budget adviesgesprek een vast bedrag per aangemelde werknemer. Dit bedrag is inclusief  een door de budgetcoach geschreven budgetadvies voor uw werknemer, een plan van aanpak voor de komende tijd en een terugkoppeling.

Eventuele gewenste (mogelijk noodzakelijke) vervolggesprekken zullen vooraf met u worden afgestemd middels een op maat gemaakte offerte. Veelal betreft dit een budgetcoachtraject van 6 tot 12 maanden, waarbij wij werken met vaste maandtarieven.

contact opnemen
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op