Ons testcentrum

Dankzij een exclusieve samenwerking met een gerenommeerd instituut kan LeerWerkBuro tien op maat gemaakte testen afnemen. Dat is een waardevolle tool voor re-integratietrajecten.

UITGEBREIDE LOOPBAANSCAN (inclusief werkboek)

Een uitgebreid onderzoek bestaande uit tien tests en een werkboek. Het werkboek helpt bij het begrijpen van de uitslag van de tests, brengt de loopbaan in kaart en zet aan tot concrete acties. Het werkboek wordt in drie fases door de klant gemaakt en tussendoor face to face met de coach besproken en de nodige feedback gegeven. 

COMPETENTIETEST

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.

 

TALENTENSCAN

Deze test is voor mensen die meer grip op hun loopbaansucces en plezier willen krijgen, die bewuste keuzes willen maken met betrekking tot de werkzaamheden die ze oppakken (of juist niet oppakken). De TalentenSCAN geeft antwoord op:     

 • Waar ben ik goed in? Waar blink ik in uit?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden geven me energie?
 • Wat zijn mijn talenten en vaardigheden?
 • Wat is mijn passie en waar heb ik aanleg voor?
 • Hoe onderneem ik actie om van mijn talent (= passie + aanleg = energie = gemak) werkelijkheid te maken?
 • Wat vertel ik in een ambitiegesprek over mijn toekomstwensen?

PERSOONLIJKHEIDSTEST

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid.

BEROEPSKEUZETEST

Deze test geeft uitgebreide lijst met passende beroepen voor de opleidingsniveaus VMBO, MBO, HBO & WO.                                                       

WERKWAARDENTEST

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

MANAGEMENTTEST

Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.                                                          

KERNTYPERINGSTEST

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.

WERKSTIJLSTEST

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.

MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

Bepalen van het potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.                                                                        

DISCSCAN

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke DISC factoren het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.                                                                                 

CAPACITEITENONDERZOEK

Dit is een uitgebreid onderzoek welke door middel van verschillende online testen en thuiswerkopdrachten, een uitgebreid inzicht geeft in de volgende onderdelen:     

 • Figurenreeksen                             
 • Verbale Analogieën
 • Cijferreeksen
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Drijfverenvragenlijst - inzicht in uw motivatoren en demotivatoren
 • Interessevragenlijst - inzicht in uw interesses en de sectoren die daarbij horen
 • Stroomdiagrammen - logisch meten van redeneervermogen en de vaardigheid om voorgeschreven regels toe te passen
 • Logisch redeneren - meet het vermogen om tot logische conclusies te komen        

TESTCENTRUM LEERWERKBURO

Wij hebben een exclusieve samenwerking met een gerenommeerd instituut, waardoor wij de mogelijkheid hebben om op maat gemaakte testen af te nemen. Met name voor onze loopbaanbegeleiding, re-integatiecoaching en trainingen is dit een waardevolle tool in onze werkwijze tijdens de re-integratietrajecten.

meer informatie
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op