Voor outplacement zet LeerWerkburo het 6 fasesysteem van wekelijkse coaching en begeleiding in, met als doel dat de vertrekkende werknemer snel een passende, nieuwe werkkring vindt.

WAT IS OUTPLACEMENT?  
Het kan zijn dat uw werknemer niet meer op zijn plek zit in uw organisatie. Een andere werkplek of werkzaamheden binnen de organisatie bieden geen oplossing. Dan kan er gezocht worden naar werk bij een andere werkgever.  Dit is outplacement. Het LeerWerkburo biedt werkgevers en werknemers ondersteuning bij het vinden van ander werk, buiten de organisatie.


WERKWIJZE
De aanleiding van outplacement is divers. Bij de één gaat het om een re-organisatie, de ander is boventallig, heeft een vertrekregeling getroffen, of heeft een conflict op de werkvloer waar niet meer uitgekomen wordt. Wat de reden ook is, samen met het LeerWerkburo zal de vertrekkende werknemer een nieuwe werkkring vinden. Dit gebeurd met het 6-fasesysteem. Hier afgebeeld. Waarbij de werknemer wekelijks gecoacht en begeleidt wordt.

DUUR TRAJECT
Een outplacementtraject is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een traject varieert van drie tot negen maanden.

RESULTATEN
Onder begeleiding van een loopbaancoach van het LeerWerkburo zullen de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van de werknemer in kaart gebracht worden. Daaruit komt een realistisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarna zal er gezocht worden naar een passende baan.

KOSTEN OUTPLACEMENT
Meestal betaalt de werkgever de kosten van het outplacementbureau. Als u een transitievergoeding ontvangt van uw werkgever, dan kunt u daarmee zelf het outplacementtraject betalen.


Wilt u van baan wisselen of een werknemer ondersteunen bij het zoeken naar een baan buiten uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het LeerWerkburo. 

 

contact opnemen
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op