Voor outplacement zet LeerWerkburo het 6 fasesysteem van wekelijkse coaching en begeleiding in, met als doel dat de vertrekkende werknemer snel een passende, nieuwe werkkring vindt.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN OUTPLACEMENT EN RE-INTEGRATIE 2E SPOOR? 

De termen ‘outplacement’ en ‘2e spoor’ worden nog weleens met elkaar verward. In beide gevallen is er namelijk sprake van het zoeken naar werk bij een andere (dus niet de huidige) werkgever. Het grote verschil is dat er bij outplacement geen sprake is van ziekte en bij re-integratie 2e spoor wel.

Bij outplacement heeft het zoeken naar een nieuwe werkgever dus een andere oorzaak. Vaak is dit een reorganisatie, maar ook een conflict met de huidige werkgever kan een reden zijn om een outplacementtraject te starten. Een 2e spoor traject wordt overigens pas ingezet wanneer het 1e spoor traject niet succesvol is gebleken. Bij het 1e spoor wordt er gekeken naar een andere werkplek of andere werkzaamheden bij de huidige werkgever. Pas wanneer hierin geen mogelijkheden zijn gevonden, kan er gekeken worden naar opties elders.

BEGELEIDING NAAR EEN NIEUW BAAN

Als u boventallig bent verklaard, kan het zijn dat u uw baan verliest en op zoek moet naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Outplacement biedt boventallige werknemers begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Bij een vrijwillige vertrekregeling of onverwijtbaar ontslag, bijvoorbeeld bij een reorganisatie waardoor werknemers boventallig worden verklaard, kan de werkgever ervoor kiezen om een outplacementprocedure in gang te zetten. Outplacement heeft tot doel dat de vertrekkende werknemer een nieuwe werkkring vindt.

WERKWIJZE

Bij een outplacementtraject zetten wij de juiste hulpmiddelen in voor het vinden van een nieuwe baan. Vooral werknemers die lang bij een werkgever hebben gewerkt, hebben weinig sollicitatie-ervaring. Het LeerWerkburo werkt hierbij met een 6 fasesysteem van wekelijkse coaching en begeleiding.

DUUR TRAJECT

Een outplacementtraject is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een traject varieert van drie tot negen maanden.

RESULTATEN

  • Wij brengen de kwaliteiten, kennis en vaardigheden in kaart
  • Wij geven een realistische kijk op de arbeidsmarktmogelijkheden
  • Onze trajecten geven mensen de juiste richting aan hun loopbaan en resulteren vaak in een passende baan

KOSTEN OUTPLACEMENT

Meestal betaalt de werkgever de kosten van het outplacementbureau. Als u een transitievergoeding ontvangt van uw werkgever, dan betaalt u daarmee zelf het outplacementtraject.

contact opnemen
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op