U en uw werknemer zijn het erover eens dat outplacement de beste optie is.  Het LeerWerkburo begeleidt de vertrekkende werknemer via wekelijkse coaching en begeleiding naar een nieuwe werkkring. Samen doorlopen we een aantal fasen: van kennismaking en acceptatie tot effectieve sollicitatie en nazorg.

WAT IS OUTPLACEMENT?  
Het kan zijn dat uw werknemer niet meer op zijn plek zit in uw organisatie. Een andere werkplek of andere werkzaamheden binnen de organisatie bieden geen oplossing. Dan kan er gezocht worden naar werk bij een werkgever elders.  Dit is outplacement. Het LeerWerkburo biedt werkgevers en werknemers ondersteuning bij het vinden van ander werk, buiten de organisatie.

WERKWIJZE
Een outplacement kent diverse oorzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een re-organisatie. Iemand is boventallig verklaard, heeft een vertrekregeling getroffen of heeft een conflict op de werkvloer waar geen oplossing voor is. Wat de reden ook is, samen met het LeerWerkburo zal de vertrekkende werknemer een nieuwe werkkring vinden. Dit gebeurt met het zes-fasensysteem (hiernaast afgebeeld) waarbij de werknemer wekelijks gecoacht en begeleid wordt.

DUUR TRAJECT
Een outplacementtraject is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een traject varieert van drie tot negen maanden.

RESULTATEN
Onder begeleiding van een loopbaancoach van het LeerWerkburo zullen de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van de werknemer in kaart gebracht worden. Daaruit komt een realistisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarna zal er gezocht worden naar een passende baan.

KOSTEN OUTPLACEMENT
Meestal betaalt de werkgever de kosten van het outplacementbureau. Als u een transitievergoeding ontvangt van uw werkgever, dan kunt u daarmee zelf het outplacementtraject betalen.

 

Wilt u een werknemer ondersteunen bij het zoeken naar een baan buiten uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met het LeerWerkburo voor een offerte. 

 

 

contact opnemen
Heb je een vraag of wil je meer weten over re-integratie?

Neem vrijblijvend contact met ons op