Een nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking? Wij ondersteunen u!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hot! De wijze waarop een organisatie MVO toepast varieert. Heeft u er wel eens aan gedacht om te kiezen voor nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking? Mensen met een (historische) fysieke- of psychologische beperking, kunnen een prachtige bijdrage leveren aan uw arbeidsproces.

Deze mensen kunnen een productieve rol spelen in uw organisatie. Daarbij kunnen er financiële voordelen, in de vorm van subsidiemogelijkheden, voor u als werkgever zijn.

SUBSIDIES EN VERGOEDINGEN
Via de gemeente komt u mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie. Dit kan van toepassing zijn wanneer een werknemer minder productief kan zijn dan werknemers zonder beperking. Door de loonkostensubsidie wordt u als werkgever gecompenseerd in het verschil in arbeidsproductiviteit. Ook is er een gemeentelijke vergoeding beschikbaar indien de werkplek aangepast dient te worden voor uw nieuwe medewerker. Een ander voorbeeld van een mogelijk voordeel is de No-Risk polis. Als werkgever kunt u deze No-Risk polis krijgen van het UWV. Zij voorzien in een vergoeding van de zieke werknemer met arbeidsbeperking. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om uw organisatie op een maatschappelijk verantwoorde manier te versterken. 

HULP VAN HET LEERWERKBURO BIJ MVO
Het LeerWerkburo kan u helpen om het arbeidsproces gemakkelijker te laten verlopen, indien u een nieuwe medewerker met arbeidsbeperking aan uw team toevoegt. Dit doen wij door middel van Jobcoaching. Een ervaren en deskundige jobcoach begeleidt uw nieuwe medewerker op de werkplek. 

MEER INFORMATIE
Wilt u graag geïnformeerd worden over wat de MVO mogelijkheden voor uw organisatie zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@leerwerkburo.nl