Budgetcoaching

Geldzorgen veroorzaken stress en staan re-integratie in de weg. LeerWerkBuro biedt met BuroBudgetcoaching hulp om financieel te ontzorgen. Budgetteren is aan te leren!

BuroBudgetcoaching

Onze organisatie is ontstaan vanuit het werkgebied van re-integratie voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking in combinatie met een uitkering. BuroBudgetcoaching is onderdeel van het LeerWerkburo; een uniek traject met één doel… financieel ontzorgen en ontlasten, zodat er ruimte ontstaat om zorgeloos te re-integreren. Door verschillende life-events kunnen echter financiële problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, inkomensdaling vanwege een uitkering, mantelzorgsituaties of werkloosheid van partner. Een diversiteit aan gebeurtenissen waardoor bij een grote groep financiële problemen ontstaan. Geldzorgen veroorzaken stressklachten op lichamelijk en psychisch vlak. Dit staat nagenoeg altijd re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg.

Ontstaan financiële problemen

Doordat klanten onverwachts een ander inkomen ontvangen, kan dit behoorlijke impact hebben op het persoonlijke huis- houdboekje, waarbij er veelal binnen een aantal maanden financiële problemen ontstaan. De afgelopen vijf jaar hebben wij gesignaleerd dat ruim 50% van onze klanten te kampen kreeg met financiële problemen, die niet altijd gemakkelijk op te lossen waren, óf dat de weg naar oplossingen niet altijd voorhanden was, óf dat ze de weg niet weten. Wij hebben regelmatig contact met werkgevers omtrent deze vraag- stukken, ook wordt bij navraag hier veel van herkend. Met name productiviteit en ziekteverzuim zijn graadmeters die hieraan ten grondslag liggen.

Inmiddels hebben wij ons als gerenommeerd partner bewezen voor uitkeringsinstanties en werkgevers vanuit het MKB. Wij hebben een uniek concept op de markt gezet door budget- coaching te combineren met re-integratie 2e Spoor of vanuit een bestaande uitkeringssituatie.

Begeleiding zorgeloze financiële administratie

Wij zijn een organisatie met de disciplines budgetcoaching en schulphulpverlening, met als doel mensen te adviseren en te begeleiden naar een zorgeloze financiële administratie.

Door tal van specifieke opleidingen op financieel gebied en wet- en regelgeving omtrent uitkeringssituaties en sociale kaart, kunnen wij u een positieve en heldere werkwijze bieden om zo samen de financiën weer op orde te brengen. Wij willen hiermee een belangrijke bijdrage leveren als dienstverlener, om mensen te helpen en te coachen die financieel in zwaar weer verkeren, een chaotische administratie hebben of die gewoon het overzicht zijn kwijtgeraakt.

De klant wordt gaandeweg het traject hier wegwijs in gemaakt… budgetteren is aan te leren!

Ruime ervaring met een diversiteit aan trajecten
  • Budgetcoaching (budgetteren is aan te leren) voor particulieren en werkgevers
  • Financiële scan met advies door middel van rapportage
  • Financiële ontzorging
  • Schuldhulpverlening
  • Schuldinterventie en preventie
  • Doorverwijzing met duidelijk dossier en plan ten behoeve van WSNP
  • Exclusieve samenwerking met re-integratiebureau
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op